Teslimat ve İade

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları çalışmanın satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Hizmet kargo ile gönderilecek ise sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir hizmetin, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde hizmet bedeli teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan hizmet, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, HİZMET SAĞLAYICI’nın çalışmayı teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Çalışma teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan çalışma bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu çalışma 3 gün içerisinde nakliye gideri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olacak şekilde HİZMET SAĞLAYICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÇALIŞMA SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.HİZMET SAĞLAYICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve çalışma süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, çalışmanın benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 iş günü içinde çalışma bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÇALIŞMAYI KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu çalışma/hizmet tamamen bitirilmeden önce ALICI muhakkak kontrol edip, kontrol ettiğine dair yazılı bilgi vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma doğru şekilde tamamlanmış sayılıp, zamanı geçen veya teslim süresi yaklaşılan çalışmalarda, eksikliklerin geç bildirilmesinde olası aksaklıklar veya yetiştirilememe durumlarında, ALICI çalışanın bedelini ödemek veya iade talep etmemek zorundadır.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı hizmetin hata, eksiklik veya yanlış olması durumunda HİZMET SAĞLAYICI’ya durumu iletir ve HİZMET SAĞLAYICI durumu düzeltmemesi veya zamanında düzeltememesi durumunda hizmet ücretini 14 (on dört) iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar HİZMET SAĞLAYICI’ ya aittir.
14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde HİZMET SAĞLAYICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve çalışmanın işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

15.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen çalışmanın faturası, (İade edilmek istenen çalışmanın faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
16.İade formu, İade edilecek çalışmaların kargo ile gönderilmesi durumunda kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

17.HİZMET SAĞLAYICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde çalışmayı iade almakla yükümlüdür.
18.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle çalışmanın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında HİZMET SAĞLAYICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde çalışmanın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÇALIŞMALAR:

20.ALICI’nın isteği veya açıkça talepleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaların ALICI tarafından kaynaklı hata, gecikme ve eksikliklerden kaynaklı sorunlara ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

İade Şartları
1. Çalışmanın hiç başlanmamış olması
2. Çalışma tamamen öğrencilerin talepleri dışında yazılmasında
3. Çalışma öğrencilere belirtilen tarihte bitmiş olarak teslim edilemediğini; ancak gecikmenin nedeni sadece HİZMET SAĞLAYICI’dan kaynaklı durumlarda.
4. Çalışmada ilk başta belirtilen veya talep edilen içeriklerin daha sonra değişmesi durumunda

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

21.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

22.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, herhangi birine yapabilirsiniz.
23.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Danışmanlık hizmetimiz; 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktır. İletişim araçlarından bizimle irtibata geçebilir, bundan sonraki süreçte danışman arkadaşlarımız sizlere en kısa sürede dönüş sağlayacaklardır. Danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için ekibimize iletişim bölümündeki formu doldurarak ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

 

Tezprojedunyasi.com Menüler Hizmetlerimiz Bizi Takip Edin Güvenlik Belgeleri
Hakkımızda
İletişim
Hesabım
Yardım
Sipariş Ver
Hizmet Sözleşmesi
Çalışma Takip
Gizlilik Politikası
Teslimat ve İade
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Online Destek (Ticket) Sistemi
 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa
Hakkımızda
İletişim
S.S.S.
Hizmetlerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitirme Tezi
Bitirme Projesi
Doktora Tezi
İstatistik Analiz
Literatür Tarama
MBA Tezi
Makale Hazırlama
Master Tezi
Proje Ödevi
Sunum Hazırlama
Tez Dizgi Hizmeti
Tez Ödevi
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri
Yüksek Lisans Tezi
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram
YouTube

Abone Olmayı Unutma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tez danışmanlığı tez hizmetleri ödev hazırlama danışmanlığı proje danışmanlığı bitirme ödevi danışmanlığı tez yazdırma tez hazırlama tez yazım fiyatları parayla tez yazdırma tez danışmanlık tez merkezi tez siteleri tez danışmanlığı tez hizmetleri tez yazdırma ücretleri tez fiyatları tez destek yüksek lisans tezi danışmanlığı doktora tezi danışmanlığı yüksek lisans tezi yazdırma doktora tezi yazdırma tez veri analizi tez hazırlanır tez yazılır Tıp İktisat Ekonomi İşletme Mühendislik Güzel Sanatlar Arkeoloji Jeoloji Edebiyat İngilizce İnşaat Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Matlab Sosyoloji Makine Mühendisliği Felsefe Tarih Politika Uluslararası İlişkiler Eğitim bilimleri Sağlık Yönetimi Hemşirelik Beslenme Kimya Fizik Biyoloji Sinema Drama Pazarlama Ekonometri İnsan Kaynakları Istatistik SPSS Endüstri Gıda Ziraat Deprem Mühendisliği Osmanlı Tarihi Uluslararası İlişkiler Mekatronik Hukuk Ulaştırma Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bilgisayar mühendisliği, Tüm programlama dilleri, Eğitim Bilimleri, İşletme, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Ekonomi-İktisat, İlahiyat, Tıp, Tıp-Hemşirelik Uzmanlık, İnşaat Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği, Finans- Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Medya-İletişim, Ziraat-Tarım, Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sanat Tarihi, Müzik ve Müzikoloji, Mimarlık Tezleri, Matlab Projeleri, Türk Dili Edebiyatı , Uluslararası İlişkiler Siyaset ve Politika , Ekonometrik Analiz ve Modelleme , SPSS İstatistik Analiz , Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi