Hizmet Sözleşmesi

TEZ PROJE DÜNYASI İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer herhangi bir Tez Proje Dünyası hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN TEZ PROJE DÜNYASI SORUMLU DEĞİLDİR.

1 SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

1.1 İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Tez Proje Dünyası tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Proje Dünyası tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Proje Dünyası tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2 TARAFLAR

2.1 İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Tez Proje Dünyası ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3 TANIMLAR

3.1 SİTE: Tez Proje Dünyası adıyla www.tezprojedunyasi.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

3.2 MÜŞTERİ: www.tezprojedunyasi.com internet adresinde yer alan “http://www.tezprojedunyasi.com/siparis-formu” formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya info@tezprojedunyasi.com adreslerinden birine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

4 HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1 Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Tez Proje Dünyası’ndan hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra Tez Proje Dünyası’na iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, Tez Proje Dünyası’na aittir.

4.2 Müşteriler, Tez Proje Dünyası tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde Tez Proje Dünyası’na iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, Tez Proje Dünyası ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

4.3 Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri Tez Proje Dünyası’na bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici Tez Proje Dünyası’dır.

4.4 Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında Tez Proje Dünyası’na geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

4.5 Tez Proje Dünyası, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi Tez Proje Dünyası’nın inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

4.6 Tez Proje Dünyası, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. Tez Proje Dünyası, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

4.7 Her Müşteri, Tez Proje Dünyası’nda bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8 Tez Proje Dünyası, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9 Müşteri, Tez Proje Dünyası’ndan aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5 HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Müşteriler, Tez Proje Dünyası internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tez Proje Dünyası’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Tez Proje Dünyası sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin Tez Proje Dünyası tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti Tez Proje Dünyası tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi Tez Proje Dünyası’na aittir.

5.3 Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye Tez Proje Dünyası tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.

5.4 Müşteriler, Tez Proje Dünyası internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. Tez Proje Dünyası, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

5.5 Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı Tez Proje Dünyası’ndan herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6 Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.

6 TEZ PROJE DÜNYASI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Tez Proje Dünyası, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.

6.2 Tez Proje Dünyası, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse Tez Proje Dünyası para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı Tez Proje Dünyası tarafından belirlenir.

6.3 Tez Proje Dünyası internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Tez Proje Dünyası tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde Tez Proje Dünyası internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Tez Proje Dünyası hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. Tez Proje Dünyası internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.4 Tez Proje Dünyası, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.5 Tez Proje Dünyası, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.6 Tez Proje Dünyası, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.7 Tez Proje Dünyası internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Tez Proje Dünyası, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

6.8 Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda Tez Proje Dünyası herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

7.1 Müşteri, Tez Proje Dünyası tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete Tez Proje Dünyası karar verir.

7.2 Müşteri, Tez Proje Dünyası’ndan gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek Tez Proje Dünyası’na geri dönüş yapmak zorundadır. Tez Proje Dünyası’ndan gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Müşteri, Tez Proje Dünyası’ndan gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

7.3 Müşteriler ile iletişimde, Tez Proje Dünyası dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) Tez Proje Dünyası sorumlu değildir.

7.4 Tez Proje Dünyası belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, Tez Proje Dünyası düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

7.5 Tez Proje Dünyası, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, Tez Proje Dünyası tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak Tez Proje Dünyası tarafından belirlenir.

7.6 Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.

7.7 Müşteri, Tez Proje Dünyası uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti Tez Proje Dünyası tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti Tez Proje Dünyası tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

7.8 Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

7.9 Eğer Tez Proje Dünyası, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

7.10 Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

7.11 Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir.

7.12 Müşteriler, kendilerine Tez Proje Dünyası tarafından atanan uzmanlarla, sadece Tez Proje Dünyası onayı ile ve Tez Proje Dünyası sistemi içinde iletişim kurabilirler.
Müşteriler, herhangi bir şekilde Tez Proje Dünyası denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, Tez Proje Dünyası, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, Tez Proje Dünyası tarafından atanan uzmanla Tez Proje Dünyası sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali Tez Proje Dünyası’nın inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, Tez Proje Dünyası tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece Tez Proje Dünyası onayı sonrasında ve Tez Proje Dünyası sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

7.13 Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi Tez Proje Dünyası’nın inisiyatifindedir.

8 ÜCRETLER ve ÖDEME

8.1 Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan Tez Proje Dünyası sorumlu değildir.

8.2 Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir.

8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Tez Proje Dünyası’nın inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Tez Proje Dünyası sorumlu değildir.

8.4 Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.

8.5 Tez Proje Dünyası, müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı Tez Proje Dünyası sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi Tez Proje Dünyası’nın inisiyatifindedir.

8.6 Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, Tez Proje Dünyası sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın Tez Proje Dünyası tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, Tez Proje Dünyası’na durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

9 DİĞER HÜKÜMLER
9.1 Fikri Mülkiyet Hakları

9.2 Müşteriler, Tez Proje Dünyası’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.2.1 Tez Proje Dünyası; Tez Proje Dünyası Hizmetleri, Tez Proje Dünyası bilgileri, Tez Proje Dünyası telif haklarına tabi çalışmaları, Tez Proje Dünyası ticari markaları, Tez Proje Dünyası ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3 Sözleşme Değişiklikleri

9.3.1 Tez Proje Dünyası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.4 Mücbir Sebepler

9.4.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tez Proje Dünyası’nın iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tez Proje Dünyası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tez Proje Dünyası’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Tez Proje Dünyası’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tez Proje Dünyası’nın makul kontrolü haricinde gelişen ve  Tez Proje Dünyası’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

9.5.1 İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.5.2  İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6 Tez Proje Dünyası Kayıtlarının Geçerliliği

9.6.1 Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tez Proje Dünyası’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tez Proje Dünyası’nı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7 Yürürlülük

9.7.1 İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9.8 Sözleşmenin Feshi

9.8.1 Tez Proje Dünyası, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle Tez Proje Dünyası’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9.8.2 İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya Tez Proje Dünyası tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Danışmanlık hizmetimiz; 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktır. İletişim araçlarından bizimle irtibata geçebilir, bundan sonraki süreçte danışman arkadaşlarımız sizlere en kısa sürede dönüş sağlayacaklardır. Danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için ekibimize iletişim bölümündeki formu doldurarak ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

 

Tezprojedunyasi.com Menüler Hizmetlerimiz Bizi Takip Edin Güvenlik Belgeleri
Hakkımızda
İletişim
Hesabım
Yardım
Sipariş Ver
Hizmet Sözleşmesi
Çalışma Takip
Gizlilik Politikası
Teslimat ve İade
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Online Destek (Ticket) Sistemi
 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa
Hakkımızda
İletişim
S.S.S.
Hizmetlerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitirme Tezi
Bitirme Projesi
Doktora Tezi
İstatistik Analiz
Literatür Tarama
MBA Tezi
Makale Hazırlama
Master Tezi
Proje Ödevi
Sunum Hazırlama
Tez Dizgi Hizmeti
Tez Ödevi
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri
Yüksek Lisans Tezi
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram
YouTube

Abone Olmayı Unutma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tez danışmanlığı tez hizmetleri ödev hazırlama danışmanlığı proje danışmanlığı bitirme ödevi danışmanlığı tez yazdırma tez hazırlama tez yazım fiyatları parayla tez yazdırma tez danışmanlık tez merkezi tez siteleri tez danışmanlığı tez hizmetleri tez yazdırma ücretleri tez fiyatları tez destek yüksek lisans tezi danışmanlığı doktora tezi danışmanlığı yüksek lisans tezi yazdırma doktora tezi yazdırma tez veri analizi tez hazırlanır tez yazılır Tıp İktisat Ekonomi İşletme Mühendislik Güzel Sanatlar Arkeoloji Jeoloji Edebiyat İngilizce İnşaat Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Matlab Sosyoloji Makine Mühendisliği Felsefe Tarih Politika Uluslararası İlişkiler Eğitim bilimleri Sağlık Yönetimi Hemşirelik Beslenme Kimya Fizik Biyoloji Sinema Drama Pazarlama Ekonometri İnsan Kaynakları Istatistik SPSS Endüstri Gıda Ziraat Deprem Mühendisliği Osmanlı Tarihi Uluslararası İlişkiler Mekatronik Hukuk Ulaştırma Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bilgisayar mühendisliği, Tüm programlama dilleri, Eğitim Bilimleri, İşletme, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Ekonomi-İktisat, İlahiyat, Tıp, Tıp-Hemşirelik Uzmanlık, İnşaat Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği, Finans- Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Medya-İletişim, Ziraat-Tarım, Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sanat Tarihi, Müzik ve Müzikoloji, Mimarlık Tezleri, Matlab Projeleri, Türk Dili Edebiyatı , Uluslararası İlişkiler Siyaset ve Politika , Ekonometrik Analiz ve Modelleme , SPSS İstatistik Analiz , Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi